Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Feiten en cijfers over Energie en energievoorziening

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Verschillen tussen partijen in tempo energietransitie zichtbaar in cijfers vermindering uitstoot broeikasgassen In Nederland.

Productie en verbruik van energie in Nederland

Productie en gebruik van duurzame energie in Nederland

Energieverbruik doelgroepen

Energieprijzen

Energiebesparing

Milieudruk door de productie en het verbruik van energie

Effecten op de volksgezondheid

Beleid en kosten van beleid