Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4346 resultaten
 1. Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht

  Het PBL heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht die zo snel mogelijk klimaatneutraal wil worden. Zowel het potentieel van...

 2. Interaction of consumer preferences and climate policies in the global transition to low-carbon vehicles

  Burgeoning demands for mobility and private vehicle ownership undermine global efforts to reduce energy-related greenhouse gas emissions. Advanced vehicles powered by low-carbon sources of...

 3. Operationalising the concept of a safe operating space at the EU level – first steps and explorations

  The Planetary Boundaries framework proposes quantitative limits for human perturbation of critical Earth System processes, defining a global ‘safe operating space’. The framework can help in...

 4. Towards a safe operating space for the Netherlands

  This policy brief discusses normative choices in setting national policy targets that are in line with SDG ambitions related to global environmental challenges. Based on scientific insights into...

 5. Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

  Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO 2 -emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in twintig jaar met 33%...

 6. Reducing global GHG emissions by replicating successful sector examples: the ‘good practice policies’ scenario

  This article shows the potential impact on global greenhous gas (GHG) emissions in 2030, if all countries were to implement sectoral climate policies similar to successful examples already...

 7. Naar een wenkend perspectief voor de landbouw

  Dit essay over de governance-opgave in de landbouw ontrafelt waarom de landbouw volhardt in schaalvergroting en intensivering en nauwelijks rekening lijkt te houden met de maatschappelijke roep om...

 8. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 9. Mondiale opgaven voor inclusieve groene groei

  Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling kunnen niet zonder waarborgen van de natuurlijke...

 10. Transparantie verplicht: verwachtingen over het instrument transparantie om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren

  Transparantie van bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties kan een stimulans zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Recent is het EU-beleid voor transparante bedrijfsrapportages over...