Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4383 resultaten
 1. Regio Deals

  Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals te sluiten. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. De...

 2. Energy investment needs for fulfilling the Paris Agreement and achieving the Sustainable Development Goals

  Low-carbon investments are necessary for driving the energy system transformation that is called for by both the Paris Agreement and Sustainable Development Goals. Improving understanding of the...

 3. Landschap in transitie

  De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als de realisering van het Natuurnetwerk Nederland en de bouw van nog bijna een miljoen woningen. De gevolgen...

 4. Integrating Functions for a Sustainable Urban System: A Review of Multifunctional Land Use and Circular Urban Metabolism

  Cities pose environmental challenges but also offer possibilities to close material and energy loops and connect multiple societal and ecologic services. Two important new research directions that...

 5. Comparing impacts of climate change and mitigation on global agriculture by 2050

  Systematic model inter-comparison helps to narrow discrepancies in the analysis of the future impact of climate change on agricultural production. This paper presents a set of alternative scenarios...

 6. Exploring spatiotemporal changes of the Yangtze River (Changjiang) nitrogen and phosphorus sources, retention and export to the East China Sea and Yellow Sea

  Since 1900, N export by the Yangtze river increased 17-fold and that of P 7-fold. This dramatic increase in coastal nutrient loading could lead to declining oxygen concentrations waters, and the...

 7. Reducing external costs of nitrogen pollution by relocation of pig production between regions in the European Union

  Relocation of pig production between provinces (224 NUTS2 regions) within the EU27 can reduce the total external costs of nitrogen pollution by about 10% (14 billion €). Eligible regions for...

 8. Blog Energiepodium - Energie- en klimaatbeleid schept ruimte voor nieuwe rol regio’s

  De besprekingen voor een klimaatakkoord zijn in volle gang. Aan tafels en subtafels wordt nagedacht, verkend en uiteindelijk onderhandeld. Centraal staan daarbij de sectoren waarin emissiereducties...

 9. Global patterns of road infrastructure

  Georeferenced information on road infrastructure is essential for spatial planning, socio-economic assessments and environmental impact analyses. However, current publicly available global road...

 10. Natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming

  In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming . Het forum werd georganiseerd door het PBL, samen met het WAVES...