Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4360 resultaten
 1. De werkgelegenheidseffecten van fiscale vergroening

  Fiscale vergroening is een verschuiving van de belastingdruk naar milieuvervuilende grondslagen. Van fiscale vergroening wordt vaak meer verwacht dan alleen minder milieuvervuiling; groene...

 2. Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt - een quickscan

  Op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER heeft het PBL een quickscan uitgevoerd naar de regionale en sectorale gevolgen van de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door...

 3. Teloorgang tegengaan

  Wat is de toekomst van het Nederlandse landschap? Frank van Dam en Leo Pols gingen in gesprek met Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Bevlogen vanuit verbazing en...

 4. Pathways for agriculture and forestry to contribute to terrestrial biodiversity conservation: a global scenario-study

  While there has been an increase in the societal responses to biodiversity loss, in most cases this will not be sufficient to achieve the biodiversity targets by 2020, let alone to realise the...

 5. De bouwspagaat

  Er moeten de komende jaren honderdduizenden woningen worden gebouwd om in de woningbehoefte te voorzien. Hierbij spelen bouwers en ontwikkelaars een belangrijke rol, niet alleen vanwege de bouw...

 6. The (ir)relevance of economic segregation

  Cities are economically segregated to various degrees. Segregation translates into greater homogeneity of neighborhoods: the rich and the poor usually occupy separate parts of the city. In response...

 7. Meer ruimte voor natuur

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft tot doel om de voortdurende afname van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor het realiseren hiervan. De nog...

 8. Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering

  Voor het Deltaprogramma 2015 zijn er nieuwe waterveiligheidsnormen opgesteld, die de gewenste hoogte en sterkte van de dijken vaststellen. Een belangrijke basis voor deze normen zijn de kosten-...

 9. De blootstelling van Nederlandse en Europese regio’s aan de Brexit

  In dit artikel laten we zien dat 10-17% van GDP in regio’s in het Verenigd Koninkrijk is blootgesteld aan de gevolgen van een Brexit. Dit is veel meer dan in andere Europese landen. Alleen de Ierse...

 10. The continental divide? Economic exposure to Brexit in regions and countries on both sides of The Channel

  In this article we demonstrate that 10-17% of regional GDP in the UK regions is exposed to a Brexit. This is far more than regions in other countries. Only regions in the Republic of Ireland face...